iplitalie.nl

Tarieven

De eerste online les wordt gezien als een proefles en is volledig gratis. Daarna zien de tarieven er als volgt uit:

1 uur online les
1,5 uur online les
1 uur online les met twee personen

€ 22,50
€ 32,50
€ 35,00

Vertaaltarief

Voor het vertalen vanuit en naar het Italiaans hanteer ik hetzelfde uurtarief als voor de Italiaanse lessen; € 22,50 per uur. Op over mij lees je meer over mijn vertaalachtergrond.